Wykorzystujemy symbol współczesnego świata konsumpcji jakim jest nośnik bilbordowy i zamieniamy go w symbol namysłu, refleksji i głębszego spojrzenia na samych siebie oraz otaczającą nas rzeczywistość.

Galeria Rusz wita Nowy Rok na bilbordach i zaprasza do zmian wielkich i małych!

Upodobanie, bilbord, Warszawa 2018 (GR)

 

Wielka zmiana, bilbord, Toruń 2018 / Wały gen. Sikorskiego (JG)

 

Królestwo, bilbord, Toruń 2018 / Szosa Chełmińska (RG)

Do góry