Wykorzystujemy symbol współczesnego świata konsumpcji jakim jest nośnik bilbordowy i zamieniamy go w symbol namysłu, refleksji i głębszego spojrzenia na samych siebie oraz otaczającą nas rzeczywistość.

Język polski

Język polski, projekt mobilnej wystawy przygotowanej przez polską grupę artystyczną, Galerię Rusz (Joanna Górska i Rafał Góralski) we współpracy z brytyjskimi artystami Markiem Titchnerem i Andrew D. Willettem odniósł w Wielkiej Brytanii ogromny sukces, budząc żywe zainteresowanie wśród Brytyjczyków i polskich emigrantów!

Artyści wspólnie zmierzyli się z zagadnieniem polskiego języka, jako nośnika mitów, przekonań, schematów myślowych i idei, które są charakterystyczne dla polskiego społeczeństwa, by w ten sposób przybliżyć Brytyjczykom polską kulturę. Ku zaskoczeniu polskich artystów wielu brytyjskich obywateli potrafi mówić po polsku! Dzięki kontaktom z polskimi imigrantami znają oni takie słowa jak „dziękuję”, „cześć” czy „jak się masz?”.

Z pomocą nowatorskiej, mobilnej formy ekspozycji artyści dotarli do bardzo szerokiej widowni. Ciężarówka prezentująca prace przez 6 dni (od 13 do 18.07.2012) poruszała się po trzech miastach Wielkiej Brytanii, w których istnieją duże skupiska polskiej emigracji: Birmingham, West Bromwich i Walsall. Trasa mobila przebiegała wzdłuż najbardziej uczęszczanych ulic wymienionych miast. Brytyjczycy mieli szansę zapoznać się z czterema dziełami zaangażowanych w projekt artystów. W ramach projektu zostały zaprezentowane prace: Marka Titchnera (Defend me from myself / Broń mnie przed sobą samym), Andrew Willetta  (I cant make you happy / Nie mogę cię uszczęśliwić), Joanny Górskiej (Let’s be the architects of our own misfortune / Bądźmy twórcami własnego nieszczęścia), Rafała Góralskiego (Instead of digging our own grave let’s dig down to the source / Zamiast kopać sobie grób lepiej dokopmy się do źródła).

W trakcie objazdowego pokazu zorganizowane zostały trzy dłuższe postoje: w Birmingham przy galerii Eastside Projects, gdzie 13 lipca miało miejsce rozpoczęcie projektu, w The Public w West Bromwich i w The New Art Gallery Walsall w Walsall. W The Public artyści przygotowujący projekt spotkali się z lokalną społecznością. Brytyjczycy z ogromnym zainteresowaniem zatrzymywali się przy mobilu, chętnie też dyskutowali z twórcami dzieł.

Artyści tworząc swoje bilbordy inspirowali się dziełami i ideami polskich pisarzy, poetów, myślicieli, do których należy zaliczyć m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Stanisława Leca, Cypriana Kamila Norwida, Leopolda Staffa, Ignacego Paderewskiego czy Józefa Piłsudskiego. Projekt miał na celu zaprezentowanie polskiej kultury i języka jako źródła inspiracji, aktualnych idei, niosących uniwersalne przesłanie dla każdego człowieka. Autorzy projektu wyszli z założenia, że stosunkowo mało znana w Europie polska kultura może być ciekawą inspiracją do powstania fascynujących dzieł sztuki, próbujących uchwycić ducha współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Tym bardziej wydaje się to ważne, że w polskiej kulturze bardzo widoczny jest temat cierpienia i nieszczęścia (co wiąże się z powikłaną, polską historią). Temat ten jest obecnie bardzo aktualny, gdyż żyjemy w czasie kryzysu, niepewności i socjalno-bytowych zawirowań. Dzięki inspiracji polską kulturą powstały prace mierzące się ze współczesnymi, traumatycznymi doświadczeniami wielu Europejczyków.

 

Organizatorem projektu Język polski jest Fundacja Rusz, współorganizatorem Toruńska Agenda Kulturalna.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partnerzy projektu: Eastside ProjectsThe PublicThe New Art Gallery Walsall.

 

Mark Titchner, Wielka Brytania, Broń mnie przed sobą samym

 

 

 

 

Rafał Góralski (Polska), Andy Willett (Wielka Brytania), Joanna Górska (Polska), Graham Peet (Wielka Brytania)

 

Andy Willett (Wielka Brytania), Rafał Góralski (Polska), Gavin Wade (Wielka Brytania)

 

Rafał Góralski, Polska, Zamiast kopać sobie grób lepiej dokopmy się do źródła

 

 

 

 

 

Andrew Willett, Wielka Brytania, Nie mogę cię uszczęśliwić

 

 

 

 

Joanna Górska, Polska, Bądźmy twórcami własnego nieszczęścia

 

 

 

Do góry