Wykorzystujemy symbol współczesnego świata konsumpcji jakim jest nośnik bilbordowy i zamieniamy go w symbol namysłu, refleksji i głębszego spojrzenia na samych siebie oraz otaczającą nas rzeczywistość.

Niepodległość wewnętrzna

Projekt zrealizowany został przez Galerię Rusz w listopadzie 2018 roku z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Prace artystów prezentowane były w Toruniu na autobusie MZK, jeżdżącym po całym mieście i na bilbordach oraz w Warszawie na 3 bilbordach.
Artyści w swoich pracach podkreślali znaczenie odzyskania przez Polskę niepodległości dla nas, współczesnych Polaków, ponieważ na co dzień zapominamy o tym i nie doceniamy tego, że żyjemy w wolnym, niepodległym kraju. Równocześnie toruńscy twórcy zwracali uwagę na ważny fakt – aby kraj mógł pełniej i owocniej się rozwijać, trzeba również kłaść nacisk na rozwój jednostkowy poszczególnych członków społeczeństwa.

Każde społeczeństwo jest tak silne, jak silni są jego poszczególni członkowie. Warto więc przytoczyć słowa Eleanor Roosevelt, żony prezydenta jednej z najważniejszych współczesnych demokracji – Stanów Zjednoczonych: „Prawo i administracja rządowa są jedynie skutkiem wewnętrznego rozwoju człowieka, a także tego, że fundament sukcesu w demokracji jest tak naprawdę budowany przez ludzi. Będzie rozwijać się jedynie wówczas, gdy będzie postępował ich własny rozwój osobisty”.
Prace Joanny Górskiej i Rafała Góralskiego koncentrowały się na temacie rozwoju jednostki, który jest niezbędny do rozwoju i pomyślności lokalnej społeczności, a w konsekwencji całego państwa. Artyści zapraszali za pośrednictwem swoich prac, odbiorców do refleksji nad niepodległością wewnętrzną i zachęcali do rozwoju jednostkowego, bo to właśnie jednostki mają bezpośredni wpływ na to, czy nasze społeczeństwo będzie pomyślnie wzrastać i budować wspólną pozytywną przyszłość”.

Prace artystów z Galerii Rusz były eksponowane na bilbordach w przestrzeni publicznej Torunia i Warszawy przez cały grudzień 2018 r.

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Toruń

Bilet, Posiadam bilet na wewnętrzną: niepodległość, samodzielność, wolność / podległość, niesamodzielność, zależność; autobus MZK, Toruń

Wewnętrzna niepodległość, bilbord, Warszawa 2018

Niepodległy, bilbord, Toruń / Szosa Chełmińska

Podległy, bilbord, Toruń / Wały gen. Sikorskiego

Do góry