Wykorzystujemy symbol współczesnego świata konsumpcji jakim jest nośnik bilbordowy i zamieniamy go w symbol namysłu, refleksji i głębszego spojrzenia na samych siebie oraz otaczającą nas rzeczywistość.

Warsztaty bilbordowe

Warsztaty bilbordowe zorganizowane przez toruńskich artystów z Galerii Rusz, Joannę Górską i Rafała Góralskiego, były odpowiedzią na potrzebę swobodnego wypowiadania się młodych ludzi w przestrzeni publicznej. Przestrzeń publiczna jest zdominowana przez wszelkiego rodzaju komunikaty reklamowe i komercyjne. Wszyscy jesteśmy ich odbiorcami, jednak dzieci i młodzież jest szczególnie podatna na ich wpływ. W sferze publicznej brakuje miejsca dla młodzieży, by mogła wyrazić swoje opinie, zabrać głos w istotnych dla niej sprawach. Dzięki warsztatom, uczestnicząca w nich młodzież zyskała wiedzę na temat percepcji i konstruowania komunikatów wizualnych. Zapoznała się również ze współczesnymi koncepcjami sztuki zaangażowanej społecznie. Zajęcia poprowadzili toruńscy artyści Joanna Górska i Rafał Góralski. Z ich pomocą dzieci stworzyły prace, które były wyrazem ich spojrzenia na rzeczywistość, były komunikatami, którymi uczestnicy chcieli się podzielić z resztą społeczeństwa. Warsztaty odbyły się w październiku 2012, wzięła w nich udział młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Obrowie i Gimnazjum nr 3 w Toruniu. Wybrane, najlepsze prace młodzieży były eksponowane w listopadzie 2012 na słupach ogłoszeniowych w obrębie Starego Miasta w Toruniu oraz na banerze przed szkołą w Obrowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry