Wykorzystujemy symbol współczesnego świata konsumpcji jakim jest nośnik bilbordowy i zamieniamy go w symbol namysłu, refleksji i głębszego spojrzenia na samych siebie oraz otaczającą nas rzeczywistość.

„Współpraca nas wzbogaca” – wystawa prac toruńskich artystów promująca dziedzictwo hanzeatyckie Torunia.

W maju artyści z Galerii Rusz swoimi pracami anonsują początek przygotowań Torunia do Zjazdu Miast Nowej Hanzy, który odbędzie się w naszym mieście w 2023 roku. Na bilbordach i autobusie MZK w Toruniu, możemy oglądać niezwykłe prace, inspirowane dziedzictwem hanzeatyckim Torunia.

Toruń należy do międzynarodowej sieci współpracy Miast Nowej Hanzy. W maju 2022 roku w niemieckim mieście Neuss, Toruniowi zostanie przekazana flaga przechodnia Związku Miast Hanzeatyckich, symboliczna pałeczka, która zapoczątkuje oficjalne przygotowania do 43 Zjazdu Miast Nowej Hanzy, który odbędzie się w 2023 roku w naszym mieście.

Na współpracy, handlu, wymianie zbudował świetność dawny Toruń. Nasze miasto należało bowiem do grupy miast, które uczestniczyły w tworzeniu Hanzy już w XIII wieku. Po raz pierwszy w działania organizacyjno-polityczne Toruń  był włączony w 1280 roku. Torunianie uczestniczyli w Związku bardzo aktywnie, zasiadając w jego władzach, biorąc udział w poselstwach i działaniach dyplomatycznych. Przynależność do stowarzyszenia i współpraca Torunia z miastami hanzeatyckimi w dużym stopniu wpłynęły na jego rozwój kulturowy i ukształtowały jego dziedzictwo, które możemy podziwiać do dziś.

 

W obecnych czasach współpraca i przynależność do międzynarodowych organizacji również gwarantuje rozwój i bezpieczeństwo np. współpraca w ramach UE daje Polsce wsparcie i pokój. Ma to dużą wartość, w przeciwieństwie do tego, co proponują dyktatorzy, którzy niszczą współpracę ponadnarodową, stawiając na egoizm i narodową megalomanię. Jak uczy nas historia Torunia kluczem jest porozumienie i współpraca ponadnarodowa i ponadkulturowa, które są gwarantem pomyślności, dobrobytu i rozwoju.

Artyści z Galerii Rusz w swoich pracach nawiązują do historycznego dziedzictwa hanzeatyckiego, jak również odnoszą się do współczesności. Artyści przypominają mieszkańcom Torunia, że my, współcześni  jesteśmy częścią historii i to dzięki wspólnemu wysiłkowi naszych przodków jesteśmy tu i teraz. Warto o tym pamiętać i to doceniać. Warto też sięgnąć do tego na nowo i się tym zainspirować, by dalej nieść pałeczkę, przejętą od naszych poprzedników, by inicjować i promować współpracę. Bo to dzięki niej nasze miasto ma szansę na dalszy rozwój i lepszą przyszłość.

Prace artystów z Galerii Rusz będą eksponowane od 1 do 31 maja na 2 bilbordach, zlokalizowanych przy Szosie Chełmińskiej i Wałach gen. Sikorskiego oraz autobusie komunikacji miejskiej. Zapraszamy do oglądania prac!

 

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń

Partnerzy i patroni medialni projektu:

Do góry