Wykorzystujemy symbol współczesnego świata konsumpcji jakim jest nośnik bilbordowy i zamieniamy go w symbol namysłu, refleksji i głębszego spojrzenia na samych siebie oraz otaczającą nas rzeczywistość.

Nasze dziedzictwo

„Nasze dziedzictwo” to niezwykła wystawa prac artystycznych Joanny Górskiej i Rafała Góralskiego zrealizowana w 2017 roku w Krakowie i przy głównych drogach kraju. Do ekspozycji prac artyści wykorzystali wielkoformatowe nośniki motorway, bilbordy i citylighty (znajdujące się w wiatach przystankowych). Prace toruńskiego duetu eksponowane były od maja do czerwca na nośnikach motorway przy trasach wjazdowych z Bydgoszczy, Inowrocławia, Warszawy i Łodzi. Natomiast w Krakowie można było je zobaczyć w lipcu i sierpniu na bilbordach i citylightach, w różnych punktach miasta.

Inspiracją dla artystów do stworzenia niepowtarzalnych prac stała się 20-ta rocznica wpisania średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń jest jednym z czterech polskich miast, prócz Krakowa, Warszawy i Zamościa, które mogą poszczycić się tym wyróżnieniem. Dziedzictwo UNESCO to skarby ludzkości, które pozostawiły nam poprzednie pokolenia, a które my teraz chronimy. Rodzi się pytanie: jakie skarby my, ludzie współcześni pozostawimy przyszłym pokoleniom? I za co ci, którzy przyjdą po nas będą nas cenić? – komentował projekt Rafał Góralski. – Musimy zdać sobie sprawę, że nasze działania mają swoje konsekwencje – albo pozostawimy po sobie coś cennego i pięknego albo coś bezwartościowego. Wybór należy do nas. Artyści główny pokaz swoich prac zorganizowali w przestrzeni publicznej Krakowa, ponieważ swoją wystawą chcieli symbolicznie powiązać te dwa miasta. Oba są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i są do siebie podobne pod względem gotyckiej zabudowy. Toruń ze wzglądu na podobną substancję zabytkową bywa nazywany „Krakowem Północy” lub „Małym Krakowem”– opowiadała o projekcie Joanna Górska. – W ten symboliczny sposób chcieliśmy przesłać Krakowianom pozdrowienia z północnego krańca Polski i zaprosić ich do odwiedzenia naszego miasta.

 

Patronat honorowy nad projektem objął Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski
Projekt dofinansowano ze środków Miasta Toruń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry