Wykorzystujemy symbol współczesnego świata konsumpcji jakim jest nośnik bilbordowy i zamieniamy go w symbol namysłu, refleksji i głębszego spojrzenia na samych siebie oraz otaczającą nas rzeczywistość.

Sens

Akcja artystyczna Galerii Rusz pod tytułem „Sens” była częścią otwarcia Festiwalu Art Moves 2012. Nawiązywała tematycznie do hasła tegorocznego konkursu „Gdzie leży sens? Na górze czy na dnie?”. W ramach tego eksperymentu zapytaliśmy artystów – gości tegorocznego festiwalu i przechodniów, gdzie należy szukać sensu. Poprosiliśmy osoby biorące udział w akcji o zaznaczenie na wielkim słowie SENS za pomocą kolorowych kółek tego, co uważają za najbardziej sensowne. Każdy mógł nakleić tylko jedno kółko. W akcji wzięło udział 85 osób. Wynik eksperymentu był następujący: miłość – 27 kółek, szczęście – 15 kółek, wolność – 20 kółek, sukces – 5 kółek, rodzina – 12 kółek, życie dla innych – 6 kółek. Wygrała miłość!

 

 

 

 

Do góry