Wykorzystujemy symbol współczesnego świata konsumpcji jakim jest nośnik bilbordowy i zamieniamy go w symbol namysłu, refleksji i głębszego spojrzenia na samych siebie oraz otaczającą nas rzeczywistość.

Warsztaty „To sztuka być sobą”

Warsztaty kreatywności i aktywności dla dzieci i młodzieży „To sztuka być sobą”, zrealizowane przez artystów z Galerii Rusz we współpracy z toruńską Szkołą Podstawową nr 5 były odpowiedzią na narastające problemy związane z obniżaniem się wieku inicjacyjnego wśród dzieci sięgających po różnego rodzaju używki.

Profilaktyka uzależnień poprzez zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez działalność kulturalną, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi są ogromnie istotne w czasach, gdy odsetek dzieci i młodzieży sięgających po używki ciągle wzrasta, a wiek inicjacyjny się obniża. Warsztaty przygotowane przez artystów z Galerii Rusz miały na celu przede wszystkim zachęcić dzieci i młodzież do szukania pozytywnych wzorców i własnych pasji, którymi mogą kreatywnie wypełnić swój czas wolny.

Toruńscy twórcy, Joanna Górska i Rafał Góralski przygotowali interdyscyplinarne warsztaty, które składały się z różnorodnych aktywności:

Zajęcia z psychologiem i terapeutą uzależnień miały na celu wyposażyć uczestników w wiedzę na temat uzależnień i „narzędzia” dzięki którym łatwiej będzie im mierzyć się z codziennym stresem, trudnymi emocjami czy presją rówieśniczą. Zajęcia zostały pomyślane w taki sposób by pomagały młodzieży w budowaniu pozytywnego obrazu siebie, samorozwoju, samokontroli i asertywności.

Spotkania z „ludźmi z pasją”, które poprowadzili zaproszeni do projektu goście: Aleksandra Molin, historyczka sztuki i toruńska przewodniczka, Paweł Kowalski, aktora Teatru Wilama Horzycy oraz Mariusz Warachim, dendrolog i hortiterapeuta. Spotkania te były próbą zarażenia uczestników pasją poznawania, odkrywania, działania i tworzenia, wskazania im nowych zainteresowań, a także pomoc w rozwijaniu ich własnych pasji. Prowadzący spotkania inspirowali młodzież pomysłami na spędzanie wolnego czasu, a także dodawali im odwagi do realizowania własnych pomysłów.

Artyści z Galerii Rusz przeprowadzili kreatywne warsztaty artystyczne, podczas których uczestnicy wykonali własne prace. Ich projekty zostały następnie profesjonalnie opracowane graficznie i przygotowane do druku w odpowiednich formatach. Efektem końcowym była wystawa zrealizowana w przestrzeni publicznej Torunia na citylightach umieszczonych w wiatach przystankowych i na słupach ogłoszeniowych. Wystawa trwała miesiąc.

 

Do góry