Wykorzystujemy symbol współczesnego świata konsumpcji jakim jest nośnik bilbordowy i zamieniamy go w symbol namysłu, refleksji i głębszego spojrzenia na samych siebie oraz otaczającą nas rzeczywistość.

Mural Płock

Galeria Rusz została zaproszona do stworzenia kolorowego muralu na ogrodzeniu płockiego ZOO. W ten sposób powstała ogromna bo mająca aż 120 metrów długości i 250 metrów kwadratowych powierzchni praca, odwołująca się do doświadczania świata przyrody wszystkimi zmysłami.

Projekt muralu wyrósł z nowoczesnej idei współczesnych ZOO jako miejsc bardzo ważnych dla ochrony przyrody i przetrwania zagrożonych gatunków. Artystom bardzo spodobała się idea Płockiego ZOO: „Postrzeganie ogrodów zoologicznych wyłącznie jako miejsc rozrywki jest już dziś mocno przestarzałe. Wizja współczesnego ogrodu zoologicznego jest odzwierciedleniem jego rzeczywistej roli w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony dzikich gatunków zwierząt, propagowania idei ochrony przyrody, prowadzenia badań naukowych i szerokiej edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony dzikich gatunków i ich roli w ekosystemach.”

– Bardzo zgadzamy się z tym cytatem – opowiada o pomyśle na mural Rafał Góralski, jego współautor. – W muralu postawiliśmy akcent na „doświadczanie różnymi zmysłami”, jak również „zmysłem” rozumu – które to wielozmysłowe i wielopoziomowe doświadczenie świata przyrody prowadzi do czerpania radości, fascynacji, a w konsekwencji do chęci ochrony tego zagrożonego świata. Naszym zdaniem to fantastyczna forma nowoczesnej edukacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry